Samen Kijken

Vrij schilderen

Vanuit kleur, beweging en spontane vormen komt iets te voorschijn.

Daar wil ik graag samen naar kijken.
Dit kan vragen oproepen als:
Wat zie je in je schilderij?
Wat wil je behouden?
Draai je schilderij eens om…
Welke verrassingen komen tevoorschijn?

Samen kijken dus.